Openingsuren

De Troetelbeerkes zijn elke weekdag open van 7u tot 18u. Wordt uw kindje per uitzondering pas na 18u opgehaald, wordt er per beginnend kwartier 2,50 EUR extra aangerekend.

Opvangprijs en betalingsvoorwaarden

Prijs vanaf 1 januari 2023

Volledige dag: 28 EUR 
Halve dag: 16 EUR

Er wordt gewerkt met een vast maandbedrag, naargelang de dagen dat het kindje is ingeschreven. Is uw kindje afwezig door ziekte of verlof dan blijft het vaste maandbedrag verder lopen. Wij werken met een minimum van 4 dagen per week. Een halve dag is enkel mogelijk op woensdagvoormiddag.

5 dagen / week = 525 EUR / maand
4 dagen / week = 420 EUR / maand

Maandelijks ontvangt u de factuur via email. Het verschuldigde bedrag dient in ons bezit te zijn uiterlijk de 10e van de daaropvolgende maand. Indien u laattijdig betaald, wordt een boete aangerekend van 10 EUR.

Vaste verlofperiodes

 • Een week in de paasvakantie
 • 3 weken zomerverlof
 • Een week tussen kerst en nieuwjaar
 • Alle wettelijke feestdagen

Heen- en weerschriftje

Vanaf het moment dat uw kindje naar de groepsopvang komt willen wij u graag verder op de hoogte houden over de ontwikkeling van uw kindje. We noteren elke dag in het elektronisch heen- en weerschriftje hoe de de eet- en slaapmomenten en onze activiteiten zijn van uw kind. Bij ophaling van kindje wordt het verslag van de dag via email verstuurd.

Indien wij medicatie moeten toedienen is het verplicht om ons een doktersattest te bezorgen, met vermelding hoeveel en hoe lang er medicatie moet worden toegediend.

Wat moet u meebrengen?

 • Reservekledij
 • Pampers
 • Medicatie
 • Eigen knuffel en fopspeentje die in de crèche blijft

Wat wordt voorzien door ons?

 • Slabbetjes
 • Verzorgingsgerief
 • Vochtige doekjes

Dagverloop

 • Aankomst tussen 7u en 9u
 • Boterhammetje ’s morgens
 • Activiteit
 • Warme maaltijd
 • Slapen
 • Spelen
 • Vieruurtje
 • Vertrek tussen 16u en 18u
Het eerste plaatsje dat vrijkomt is op 01/05/2024